Divisjon Medical

Telefon: +47 22 30 05 00

Stein Andresen
Divisjonssjef Medical

Mobil:
E-post:
+47 934 64 350
stein.andresen@puls-norge.no


Kenneth Holth
Produktsjef hygiene

Mobil:
E-post:
+47 934 64 307
kenneth.holth@puls-norge.no

Hege Buer Johansen
Selger videreforhandlere
 
Mobil:
E-post:
+47 990 31 555
hege.buer.johansen@puls-norge.no

Erland Øvergård
Produktsjef Critical Care
 
Mobil:
E-post:
+47 934 64 313
erland.overgard@puls-norge.no


Elin Gunnesmæl
Produktspesialist Critical Care

Mobil:
E-post:
+47 996 28 674
elin.gunnesmal@puls-norge.no
 
Kristin Fjermeros Øverland
Selger

Mobil:
Telefon:
 +47 952 21 767
Kristin.Fjermeros.Overland@puls-norge.no