Ledelsen

Telefon: +47 23 32 30 00

Jørn Dreyer
Administrerende direktør
Mobil:
E-post:
+47 934 64 380
 
Lars Andersen
Divisjonssjef Medical
Mobil:
E-post:
+47 934 64 312
 
Stein Andresen
Divisjonssjef Kirurgi og Lab
Mobil:
E-post:
+47 934 64 350
 
Rune Strømnes
Divisjonssjef Homecare
Mobil:
E-post:
+47 995 22 645
 
Øivind Larsen
Teknisk sjef
Mobil:
E-post:
+47 934 64 391
 
Håkon Skjellevik-Heger
Logistikk og Administrasjonssjef
Mobil:
E-post:
+47 938 53 065