Ledig stilling som Turnkey Project Manager

Spennende nyopprettet stilling i Puls AS | FINN.no

Prefabrikkerte operasjonsstuer er et strategisk viktig område for Puls AS både i Norge og i Norden. Dette er det sterkt fokus på internt med tydelig strategi og vekstambisjoner. Stillingen er nyopprettet i Norge og du vil få muligheten til å utforme og videreutvikle rollen sammen med ledelsen i Puls. Samtidig vil du ha dyktige kollegaer i de andre Nordiske land.

Som Prosjektleder i Puls AS vil du ha hovedansvaret for vår totale løsning innenfor prefabrikkerte operasjonsstuer. Dette betyr at du vil følge prosessen fra de første innledende møter, kontrahering av nødvendige underleverandører, utarbeide anbud og fremdrift/prosjektoppfølging med overordnet økonomisk ansvar for å sikre lønnsomhet i prosjektet. Kundesegmentet du vil jobbe ut mot vil være sykehus, sykehusenes innkjøpsorganisasjoner og byggentreprenører. Du vil samtidig ha et sterkt fagmiljø rundt deg av produktspesialister med høy kompetanse på vårt medisintekniske utstyr som inngår i disse leveransene, samt dyktige samarbeidspartnere og ressurser i andre deler av selskapet.

Puls er en viktig samarbeidspartner til Helse-Norge, og som en del av vårt team får du muligheten til å ta del i en spennende utvikling og bidra til at vi sammen når ambisiøse mål.

Stillingen rapporterer til Salgsdirektør for Sykehus i Norge. 

Arbeidsoppgaver

 • Hovedansvar for produktsegmentet prefabrikkert og tilhørende med. tekn. utstyr
 • Planlegge og gjennomføre salgsfokuserte kundebesøk i samarbeid med kolleger
 • Arbeide frem aksept for våre løsninger
 • Der det er nødvendig forhandle frem og kontrahere underleverandører
 • Drive anbudsprosess, inkludert prissetting og inngivelse
 • Følge opp og delta på bygge/prosjekteringsmøter
 • Sikre lønnsomhet og verdiøkning i inngåtte prosjekter
 • Avslutte prosjekter iht. inngått kontrakt
 • Tett samarbeid med produsent/ leverandør
 • Holde seg fortløpende oppdatert innenfor produktområdet det arbeides med
 • Det må tidvis påregnes en del reiseaktivitet i stillingen

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant erfaring/ utdanning innen medisinsk-teknisk retning og/eller erfaring fra teknisk avd. bygg, eller generell bygg-teknisk erfaring/kompetanse
 • Erfaring fra sykehus-byggprosjekt (fortrinnsvis operasjon/ intensiv miljø)
 • Prosjektleder utdannelse/erfaring
 • Økonomisk erfaring/kunnskap til fortløpende å sikre prosjektets lønnsomhet
 • Kontinuerlig søkelys på å øke verdien av prosjektet
 • Gode forhandlings- og kommunikasjonsegenskaper
 • Nøyaktig, men samtidig fleksibel
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Du er en nettverksbygger med evne til å engasjere og skape tillit
 • Du har sterke kommunikasjonsferdigheter, både i engelsk og norsk
 • Du er målrettet, beslutningsdyktig og forretningsorientert
 • Du er balansert og trygg, med en ydmyk tilnærming
 • Du har en positiv "can do attitude"
 • Du har høy disiplin og en sterk resultatorientering

Vi tilbyr

 • Variert, ansvarsfull og utviklende stilling
 • Solid produktopplæring og gode oppfølgingsrutiner                              
 • Produktspekter fra velkjente internasjonale produsenter
 • Dyktige kolleger i et stabilt, resultatorientert og uformelt miljø
 • Internasjonalt fagmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser

Om arbeidsgiveren

Puls AS ble etablert i 1973 og leverer produkter av høy kvalitet fra store internasjonale produsenter. Puls AS er en ledende aktør innen medisinsk-teknisk utstyr og medisinsk forbruksmateriell til det norske helsemarkedet. Selskapet leverer livskritisk utstyr til offentlige og private sykehus, klinikker, og helseinstitusjoner. Puls AS er også en viktig leverandør av helseprodukter og tjenester til NAV, Hjelpemiddelsentralene, kommuner og entreprenører.

Våren 2019 kjøpte det internasjonale Mediq konsernet Puls AS. Mediq Norge AS og Puls AS deler kontorlokaler i Brynsveien 14 i Oslo. Sammen med Puls AS styrker Mediq sin posisjon som en europeisk markedsleder innen levering av medisinsk utstyr og omsorgsløsninger til pasienter på tvers av helsevesenet.
Vi er omtrent 90 medarbeidere i Norge inkludert Mediq Norge AS, og er del av det internasjonale Mediq-konsernet med i alt 2.400 medarbeidere fordelt på selskaper i 13 land i Europa. I Norden er Mediq den største leverandøren av medisinsk-teknisk utstyr og forbruksmateriell.

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson: Kåre Opland
Stillingstittel: Head of Recruitment i PharmaRelations AS
Mobil: 970 56 357