Puls flytter sitt kontor til Oslo

03.12.2019

Puls har flyttet sitt kontor tilbake til Oslo fra 16. desember 2019.

Ny besøks- og postadresse er:
Besøksadresse: Brynsveien 14, 0667 Oslo
Postadresse: Postboks 6608 Etterstad, 0607 Oslo

Telefonnummer og annen kontaktinformasjon forblir den samme.

 

 

Tags: