Puls Medical Devices AS er kjøpt opp av Becton Dickinson (BD)

18.06.2018

Puls AS har hatt agenturet for BD i Norge gjennom 40 år. 1. september 2017 ble det besluttet at håndteringen av BD-porteføljen videre i Norge skulle håndteres av en egen juridisk enhet. Puls Medical Devices AS ble derfor skilt ut av Puls AS.

1. juni 2018 har BD kunngjort oppkjøp av Puls Medical Devices AS. Alle ansatte følger med over til BD.

 

 

Tags: