Puls re-sertifisert som Miljøfyrtårn-bedrift i nye lokaler

14.02.2020

I forbindelse med at Puls har flyttet inn i nye lokaler i Brynsveien i Oslo, har vi re-sertifisert oss som Miljøfyrtårn-bedrift.

 

Puls ønsker å ha en klar og tydelig miljøprofil, og re-sertifiseringen er en del av dette.
Du kan lese mer om vår miljøprofil ved å klikke her.

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft. Gjennom et digitalt system får virksomheter konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre sine miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Dette gir virksomheter gode forutsetninger for å bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål. Miljøfyrtårn-ordningen driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Du kan lese mer på Miljøfyrtårn sine nettsider ved å klikke her.

 

 

Tags: Miljøfyrtårn,miljøprofil,sertifisering