Kvalitetssystem og etisk handel

Kvalitetsarbeidet

Puls AS tilstreber kvalitet i alle funksjoner. Det jobbes fortløpende med både interne og eksterne rutiner for å sikre lønnsomhet, trivsel og nytte. Det pålegges også Puls AS sine leverandører å tilstrebe gode kvalitetssikringssystemer. Vedlagt ligger beskrivelse av kvalitetsarbeidet i Puls AS.

Vedlegg: Kvalitetssikringssystem Puls

Code of conduct

Puls AS er opptatt av at våre leverandører følger internasjonale standarder når det gjelder arbeidsforhold og miljø. Vi samarbeider tett med våre leverandører og partnere for å følge opp dette. Som følge av dette har vi etablert en Code of conduct for å vise hva vi forventer av våre leverandører og partnere. Code of conduct dekker menneskerettigheter, ansattes rettigheter, miljø og korrupsjon.

Vedlegg: Code of conduct Puls

Medlem i Initiativ for Etisk Handel (IEH)

Puls AS  er medlem av Initiativ for Etisk Handel (IEH), en medlemsorganisasjon for private og offentlige bedrifter og organisasjoner i Norge. IEH er et ressurs senter som arbeider for etisk handelspraksis.