Miljøprofil

Puls skal preges av et aktivt miljøarbeide.

Puls skal ha en kontinuerlig dialog med kunder og leverandører for å tilfredsstille kundenes ønsker og myndighetenes krav i forhold til indre og ytre miljøpåvirkning.

Puls skal i størst mulig grad basere sitt innkjøp av varer og tjenester til internt bruk ut i fra livssykluskostnader og miljømessige konsekvenser. Der det er forsvarlig ut i fra produkters levesykluskostnader skal vi i størst mulig grad velge den "grønne linje", produkter som er miljømerkede hos våre leverandører.

All transport i regi av Puls skal i størst mulig grad planlegges og gjennomføres ut fra leveransesikkerhet, økonomi og miljøhensyn.

Puls skal gjennom kontinuerlige forbedringer minimalisere avfallsmengdene og de negative miljøeffekter som vår virksomhet kan forårsake. Vi har tatt konsekvensen av dette ved eget kildesorteringssystem og medlemskap i Grønt punkt og El-retur.

Puls sitt miljøarbeid angår alle medarbeiderne i virksomheten og skal sees som en kontinuerlig forbedringsprosess, der den enkelte ansatte er ansvarlig for at miljøhensyn etterleves og utvikles. Nye ansatte skal gjennomføre en miljøvernopplæring som omfatter: kildesortering og gjennvinning, reisepolicy, telefonmøter, utskrifter og kopiering, kollektivtransport, kollegakjøring, bilpolicy og utslippsgrenser for bilparken.