Om Puls

Puls er en betydelig aktør i det norske helsemarkedet
Puls er et selskap som ble etablert i 1973 som leverer produkter av høy kvalitet fra store internasjonale produsenter.

Vår nåværende eier Handicare kjøpte Puls i år 2000, og har vært med på å utvikle selskapet fra en omsetning på 130 MNOK, til dagens nivå på nærmere 360 MNOK.

Puls består av 4 salgsdivisjoner samt administrasjon- og logistikkfunksjoner. Vi er lokalisert på Furuset i Oslo, og har en godt kvalifisert og stabil arbeidsstokk.
Vi er i underkant av 60 ansatte i selskapet.

 

Våre 4 salgsdivisjoner:

Divisjon Kirurgi
Puls Kirurgi har et nært samarbeid med operasjonsavdelingene på offentlige og private sykehus. Divisjonen har svært høyt kvalifiserte produktspesialister, som i opplæringsøyemed også assisterer under operasjoner. Produktgruppen til Kirurgi er omfattende. Det er tyngre installasjoner slik som operasjonsbord og lamper, men også instrumenter, implantater og forbruksmateriell.

Divisjon Lab
Puls Lab har i hovedsak sin aktivitet knyttet til instrumentsystemer og forbruksmateriell for diagnostikk innen klinisk kjemi, klinisk mikrobiologi og patologi, prøvetakingsutstyr for medisinsk biokjemi, samt kreftdiagnostikk og immunologisk forskning. Kundegruppen består i hovedsak av offentlige og private sykehus/laboratorier.

Divisjon Medical
Divisjon Medical leverer produkter og tjenester til sykehus, private klinikker, kommunehelsetjeneste, legemiddelgrossister, apotek, videreforhandlere og industribedrifter. Produktsortimentet er medisinsk- teknisk utstyr som respiratorer, anestesiapparater, senger, madrasser og hygieneteknisk utstyr som dekontaminatorer, autoklaver og vaskerimaskiner. Videre tilbyr divisjonen en bred portefølje av medisinsk forbruksmateriell innen områdene; infusjon, injeksjon, respirasjon, hygiene, desinfeksjon, hudpleie og akuttmedisin.

Divisjon Homecare
Divisjon Homecare leverer produkter og tjenester til NAV Hjelpemiddelsentralene, kommuner og entreprenører. Divisjonen har produkter og løsninger innen sengerom, bad/stellerom/toalett, kjøkken og arbeidsbord som bidrar til å øke selvstendigheten til eldre og personer med nedsatt funksjonsevne. Homecare har en egen dedikert landsdekkende salgsavdeling med erfarne produktspesialister.