Verdier

Avtalefasthet
Vi holder vi det lover, både internt mellom kolleger og overfor våre kunder og samarbeidspartnere. Vi opptrer i henhold til Puls sine verdier.

Gjennomføringsevne
Vi tar veloverveide beslutninger og støtter dem helhjertet, for å nå våre felles mål.  

Respekt
Vi anser at alle mennesker er individer med lik verdi. Vi respekterer våre kunder, forretningspartnere og kollegaers personlige overbevisning, kultur og mening.

Endringsvilje
Vi er alltid åpne for nye muligheter og utfordringer. Vi søker aktivt nye løsninger, metoder og muligheter for kontinuerlige forbedringer.

Entusiasme
Vi er stolte av å arbeide med innsatsvilje og arbeidsglede. Vi driver Puls mot lønnsomhet, nytte og trivsel, gjennom faglig og sosialt felleskap.