Diabetes

BD AutoShield Duo pennekanyler

Dobbel beskyttelsesmekanisme for å unngå stikkskade.

BD Micro-Fine pennekanyler

Til insulinpenner. Micro-Fine Ultra 4mm pennekanyle med PentaPoint teknologi.

BD Safe-Clip

Kanyleklipper for pennekanyler.

BD Micro-Fine Insulinsprøyter

Med fast kanyle og gravert gradering for sikker dosering.

BD Micro-Fine Insulinsprøyter enkeltpakket

Med fast kanyle og sterilt enkeltpakket.

BD Safety Glide Insulinsprøyter

Med sikkerhetskanyle og gravert gradering.

BD Micro-Fine Lansetter

33G eller 30G til stikkepenner ved blodsukkermåling.