Dusjvogner

Dusj- og stellevogn TR2000/3000

Dusjvogn TR er funksjonell og driftssikker for stell av pleietrengende barn og voksne og gir den som steller en riktig arbeidsstilling.

Dusj- og stellevogn TR4000/TR4200

TR4000 og TR4200 er dusj- og stellevogner for meget tunge personer. Disse kan nå forflyttes fra seng til dusjvogn, dusjes, behandles og flyttes tilbake på en trygg og sikker måte - hele tiden i en ergonomisk riktig arbeidsstilling for personalet.