Elektrisk vendelaken

Vendlet V5s

Vendlet V5s er et automatisk vendesystem til håndtering av en sengeliggende bruker/pasient. Vendlet V5s er lett å tilpasse ulike typer senger og har en hurtigere montering enn de tidligere modeller. V5s kommer standard med automatiske sengegrinder og hastighetsregulering via håndkontrollen.