Elektrisk vendelaken

Vendlet V5

Vendlet V5 er et helautomatisk vendesystem til håndtering av en sengeliggende bruker/pasient. Vendlet V5 erstatter de tidligere modellene, HC2 og V4. Med Vendlet V5 foregår all betjening via håndkontrollen, hvilket gjør bruken av Vendlet enklere å håndtere. Vendlet V5 er lett å tilpasse ulike typer senger og har en hurtigere montering enn de tidligere modeller.

Vendlet V5s

Vendlet V5s er et automatisk vendesystem til håndtering av en sengeliggende bruker/pasient. Vendlet V5s er lett å tilpasse ulike typer senger og har en hurtigere montering enn de tidligere modeller. V5s kommer standard med automatiske sengegrinder og hastighetsregulering via håndkontrollen.