Forbruksvarer

Vannfelle til sampling slange

Vannfelle til gass-sampling på Flow-i anestesiapparat

Samplingline

Slange for gassampling til Flow-i

Filter for sekretsug Flow-i

Monteres på baksiden av sekretsug. Hindrer bact/virus fra å forurense suget.

Servo Duo Guard maskinfilter

Maskinfilter som beskytter apparatet mot partikler, bakterier og virus.

CO2 absorberer

Co2-absorber (kalk) til Flow-i anestesiapparat