Heve- og senkeenheter for overskap

DiagonalElectric

Heve- og senkeenhet for elektrisk høyderegulering av overskap, med diagonal vandring. Optimal tilgjengelig-het ved sittende arbeid

VertiElectric

Heve- og senkeenhet for elektrisk høyderegulering av overskap, med vertikal vandring

Verti-InsideElectric

Heve- og senkeenhet for elektrisk høyderegulering av hyller i overskap, med vertikal vandring. Skap med Verti-InsideElectric flukter med faste skap

Stasjonære bæringer overskap

Beslag for manuell høydeinnstilling av overskap når en bolig skifter beboer