Maquet Servo-U

Maquet Servo-U

Den nye Servo respiratoren bygger på Servo-i, men har langt bedre brukergrensesnitt, lagring og prosessorhastighet.