Maquet Servo-U:

Intensiv-respirator

Det nyeste tilskuddet på Servo-stammen er enda mer brukervennlig og med en langt bedre skjerm. Pasienter kan ventileres enda mer skånsomt i forhold til ARDS-net protokoll med god kontinuerlig kontroll på tidalvolum pr kg (PBW). Brukermanualen er integrert i skjermbilde og et trykk på ventilasjonsmoduset man vil se på, åpner et bilde med forklaring på hele moduset.

I innstillingsvinduet er det dynamiske kurver som tydelig viser hva du endrer når innstillingene endres, for eks Stigetid, Triggerfølsomhet eller Inspiratorisk avslutning. I tillegg er mange ventilasjonsmodi inkludert, f.eks. NAVA. Man har beholdt modul-plasser og her kan man bruke de vanlige modulene fra Servo-i. Det er også samme servicekit som på Servo-i. En erfaren Servo-bruker vil umiddelbart kjenne igjen begreper og innstillinger, men det er intuitivt også for de som ikke har erfaring med Servo fra før. Maquet har aldri hatt så mange brukere inne til evaluering av et nytt produkt som ved Servo-U og resultatet har da også blitt meget brukervennlig.

Kontakt oss om dette produktet


The personal data that you enter on our web pages will be processed according to our privacy policy

  Puls varenr. Katalognr.  
Basic Unit Servo-U 41064 06694800