Senge- og lesebord

Senge- og lesebord Lisa

Et høyderegulerbart senge- og lesebord med vinkelstillbar plate