Tilbehør

CO2 modul

Modul for plassering i en Servo - respirator. Sensor med kabel monteres i denne modulen for "mainstream" måling

CO2 sensor

Sensoren kobles til modulen (Capnostat 5) i Servo-i eller -U med medfølgende kabel og sensoren plasseres på et adapter ved tuben