CO2 sensor:

Capnostat sensor 5

Sensor for å måle CO2 "mainstream" med en Maquet CO2 modul og et Maquet
luftveisadapter. I tillegg kreves det en software-innstallering på selve respiratoren.

Kontakt oss om dette produktet


The personal data that you enter on our web pages will be processed according to our privacy policy

  Katalognr.  
Capnostat sensor 5 06882078